Skip to main content

22
RESULTS
rss


Media Type
1
collections
17
audio
2
movies
2
texts
Year
1
2009
21
(No Date)
Topics & Subjects
4
Lop Phat Phap Buddhadhamma
1
GIÁG F́BHG/
1
Giảng Sư Giác Giới
1
HocKinhTungPali_ Ni Sư Liễu Pháp
1
Hồi Hướng Phước Cho Thân Nhân Quá Vãng
1
Juliet
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
1
community audio
1
william shakespeare
Language
2
Vietnamese
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Community Audio
audio
eye 24
favorite 1
comment 0
Cac bai phap trong room PhapCuKinhChuyenDDe
Topic: PhapCuKinhChuyenDDe
Community Media
texts
eye 38
favorite 1
comment 0
TEXT BAI HOC TĂNG CHI BỘ KINH- (ANGUTTARA NIKÀYA)  dựa theo Hậu Sớ giảI- GS TOAI KHANH
Topic: TEXT TĂNG CHI BỘ KINH- (ANGUTTARA NIKÀYA)
Community Audio
audio
eye 184
favorite 1
comment 0
Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya) DUYÊN KHỞI ( dựa theo Hậu Sớ giải) GS: TT Toại Khanh.  nguồn GIỌT MƯA CUỐI MÙA
Topic: TĂNG CHI BỘ KINH- (ANGUTTARA NIKÀYA) - GS TOẠI KHANH mp3
Community Audio
audio
eye 33
favorite 1
comment 0
Thứ bảy - 11.02.2017 - CHÙA PHÁP QUANG_P13_Q.BÌNH THẠNH_TPHCM đã long trọng tổ chức ĐẠI LỄ RẰM THÁNG GIÊNG ( Māgha Pūjā ) - Xuân Đinh Dậu 2017- PHẦN LỄ BÁI TAM BẢO
Topic: thy lam
Tại sao có ngày lễ Vu Lan và xuất phát từ đâu? -do Sư Minh Đức thuyết giảng tại Chùa Giác Quang
Topic: Sư Minh Đức
Community Audio
audio
eye 15
favorite 1
comment 0
Bài pháp thoại :" Ba chổ nương tựa tinh thần vững chắc của người phật tử " do Sư Giác Giới thuyết giảng nhân lễ đặt bát hội rằm tháng 7 tại Chùa Siêu Lý Vĩnh Long .
Topic: Sư Giác Giới
Community Audio
audio
eye 24
favorite 1
comment 0
Bài pháp :' Hồi hướng phước " do Sư Pháp Từ thuyết giảng.
Topic: Hồi Hướng Phước Cho Thân Nhân Quá Vãng
Community Audio
audio
eye 41
favorite 1
comment 0
Lop Phat Phap Buddhadhamma Thang 03-2010
Topic: Lop Phat Phap Buddhadhamma
Community Audio
audio
eye 38
favorite 1
comment 0
Lop Phat Phap Buddhadhamma Thang  06-2013
Topic: Lop Phat Phap Buddhadhamma
Community Audio
audio
eye 44
favorite 1
comment 0
Lop Phat Phap Buddhadhamma Thang 05-2013
Topic: Lop Phat Phap Buddhadhamma
Community Audio
audio
eye 28
favorite 1
comment 0
Lop Phat Phap Buddhadhamma Thang 04-2013
Topic: Lop Phat Phap Buddhadhamma
Community Media
texts
eye 126
favorite 1
comment 0
 Các bài Text Kinh Trường Bộ do Sư Giác Nguyên thuyết giảng, bắt đầu  từ ngày 24 tháng 06 năm 2016.
Topic: KiNH TRUONG BO _ SU GIAC NGUYEN
Community Video
movies
eye 487
favorite 1
comment 0
KINH TRƯỜNG BỘ - SƯ GIÁC NGUYÊN. THỨ SÁU 24 06 2016 TRƯỜNG BỘ KINH 1 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta) - TÀ KIẾN GS: TT TOẠI KHANH : Đức Phật xác nhận rằng do không hiểu được lý Duyên Khởi nên phàm phu đã nảy sinh ra các loại tà kiến . Giáo lý Duyên Khởi dạy về nguyên lý nhân quả và tam tướng của vạn hữu và đồng thời cũng vạch ra con đường giải thoát sinh tử. Nói vậy, thì giáo lý...
Topic: KINH TRƯỜNG BỘ - SƯ GIÁC NGUYÊN
ĐĐ Pháp Hạnh -thuyết giảng đề tài :"Hai Pháp Chướng Ngại " trên Paltalk , room Pháp Cú Kinh Chuyên Đề Thứ bảy June 25-2016.
Topic: ĐĐ Pháp Hạnh
Lớp học Learning Pali do Ni Sư Lieu Phap giảng dạy sẽ bắt đầu vào 18 tháng 8 năm 2014 bắt đầu lúc 8 giờ tối đến 9 giờ tối ngày giờ Việt Nam (6 giờ sáng Cali cùng ngày - 8 giờ sáng Houston - 9 giờ sáng New York - Toronto) - sẽ giảng đúng 1 tháng kết thúc 18 tháng 9 năm 2014 - Ni Sư sẽ giảng dạy mỗi ngày từ 1/2 tiếng đến 1 tiếng - quý phật tử cần tập để ghi chép và lắng nghe Ni Sư giảng (chú ý...
Topic: Learning Pali do Ni Sư Lieu Phap
Community Audio
audio
eye 2,374
favorite 3
comment 0
THỨ SÁU 24 06 2016 TRƯỜNG BỘ KINH ( Bài giảng đầu tiên về KINH TRƯỜNG BỘ - Sư Giác Nguyên ) 1 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta) - TÀ KIẾN GS: TT TOẠI KHANH : Đức Phật xác nhận rằng do không hiểu được lý Duyên Khởi nên phàm phu đã nảy sinh ra các loại tà kiến . Giáo lý Duyên Khởi dạy về nguyên lý nhân quả và tam tướng của vạn hữu và đồng thời cũng vạch ra con đường giải thoát sinh...
Topic: KINH TRUONG BO- SU GIAC NGUYEN
Community Audio
audio
eye 65
favorite 1
comment 0
HocKinhTungPali_ Ni Sư Liễu Pháp
Topic: HocKinhTungPali_ Ni Sư Liễu Pháp
Community Audio
audio
eye 1,678
favorite 2
comment 0
Vi Diệu Pháp Căn Bản p p
Topic: GIÁG F́BHG/
Community Audio
audio
eye 53
favorite 1
comment 0
Bài Pháp Thoại : " Ngũ Nhân Sanh Thiện Pháp " do Bài Pháp Thoại : " Ngũ Nhân Sanh Thiện Pháp " do Giảng Sư Giác Giới thuyết giảng nhân buổi lễ Huý Kỵ lần thứ 32 của Cố HT Tịnh Sự tại Chùa Siêu Lý Q6 - TPHCM.thuyết giảng nhân buổi lễ Huý Kỵ lần thứ 32 của Cố HT Tịnh Sự tại Chùa Siêu Lý Q6 - TPHCM.
Topic: Giảng Sư Giác Giới
Community Audio
collection
2,662,622
ITEMS
3.5B
VIEWS
by Community Audio
collection
eye 3.5B
You are invited to view or upload audios to the Community collection. These thousands of recordings were all contributed by Archive users and community members. Please select a Creative Commons License during upload so that others will know what they may (or may not) do with with your audio. Click here to contribute your audio ! Browse by style: Blues , Country , Electronic , Experimental , Hiphop , Indie , Jazz , Rock , Spoken Word .
Community Audio
audio
eye 6,705
favorite 4
comment 0
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ KINH-SƯ GIÁC NGUYÊN .Các bài giảng mp3 trong lớp kinh tạng trên paltalk từ ngày 22 tháng 05 năm 2014 đến ngày 25 tháng 11 năm 2015 do Giảng Sư Giác Nguyên thuyết.
Topic: SƯ GIÁC NGUYÊN-TOẠI KHANH
The LibriVox Free Audiobook Collection
by William Shakespeare
audio
eye 800,341
favorite 9
comment 0
Librivox recording of Romeo and Juliet by William Shakespeare. Read by Sam Stinson . Romeo and Juliet is an early tragedy by William Shakespeare about two teenage "star-cross'd lovers" whose "untimely deaths" ultimately unite their feuding households. The play has been highly praised by literary critics for its language and dramatic effect. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays....
Topics: librivox, literature, audiobook, William Shakespeare, Romeo, Juliet, drama, play, tragedy, tragic...
Source: Librivox recording of a public-domain text